INFOLINIA
tel. 605 191 579, 600 043 386

PLN GBP EUR

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepdziecka.com prowadzony jest przez firmę LOVELY KIDS Konrad Wychowaniec wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: PL5732561172 oraz numerze REGON: 243337702, z siedzibą przy ul Waszyngtona 73m2, 42-200 Częstochowa.

1. Postanowienia ogólne
Regulamin opisuje zasady zamówienia, sprzedaży oraz wysyłki produktów znajdujących się w ofercie SklepDziecka.com. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków poniższego regulaminu.

2. Nasze produkty
Produkty znajdujące się w ofercie SklepDziecka.com mogą w rzeczywistości odbiegać od ich wyglądu faktycznego.
Zdjęcia produktów są własnością SklepDziecka.com i zabrania się ich kopiowania oraz rozpowszechniania dla własnych korzyści bez naszej wcześniejszej zgody.
Znaki firmowe oraz nazwy produktów zostały użyte za zgodę producentów.

3. Zamówienie
Aby złożyć zamówienie należy wcześniej zarejestrować się w naszym sklepie. Rejestracja jest w pełni darmowa. Dane klientów, pobierane przez SklepDziecka.com są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i są zabezpieczone zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Realizacja zamówienia następuje w terminie od 2-5 dni roboczych. W przypadku braku danego produktu w magazynie, pracownik sklepu SklepDziecka.com kontaktuje się w celu ustalenia terminu dostawy oraz dostepności produktu. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem kuriera UPS, DHL na terenie całej Polski.

4. Koszty wysyłki i sposoby płatności
Koszty wysyłki uzależniony jest od miejsca wysyłki oraz sposobu płatności
Płatności za zakupy w SklepieDziecka.com należy uregulować w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności z góry

Klient ma do wyboru następujące płatności:
- przy odbiorze u kuriera- pobierane w imieniu SklepDziecka.com przez kuriera UPS – przesyłka płatna 21 pln
- przelewem- bezpośrednio na numer konta sklepu – przesyłka płatna 17 pln
- karta kredytową- należność pobierana za pośrednictwem płatności.pl - przesyłka płatna 17 pln + 2% od ceny zakupionego produktu
- przelewem on-line- należność pobierana za pośrednictwem płatności.pl - przesyłka płatna 17 pln + 2% od ceny zakupionego produktu


UWAGA!! Powyższe kwoty dotyczą tylko i wyłącznie wysyłki na terenie Polski. W celu zapoznania się z kosztami wysyłek zagranicznych prosimy kliknąć tutaj


W przypadku braku wpłaty w podanym terminie następuje automatyczne anulowanie zlecenia. Do każdego produktu wystawiony jest paragon fiskalny

Dane do przelewu w walucie PLN:
LOVELY KIDS Konrad Wychowaniec
ul. Waszyngtona 73m2
42-200 Częstochowa
ING Bank Śląski
IBAN: PL 20 1050 1142 1000 0091 4553 8535
Tytułem: "tutaj wpisujemy numer zamowienia"

Dane do przelewu w walucie EUR:
LOVELY KIDS Konrad Wychowaniec
ul. Waszyngtona 73m2
42-200 Częstochowa
ING Bank Śląski
IBAN: PL 49 1050 1142 1000 0091 0887 8027
SWIFT: INGBPLPW
Tytułem: "tutaj wpisujemy numer zamowienia"

5. Zwrot zamówionego towaru/ odstąpienie od umowy zakupnu towaru
Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego sklepdziecka.com przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
Sklepdziecka.com
ul. Hutnicza 1
42-263 Wrzosowa
biuro@sklepdziecka.com

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres (nasz magazyn główny):

Sklepdziecka.com
ul. Hutnicza 1
42-263 WrzosowaKoszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało   wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez LOVELY KIDS Konrad Wychowaniec świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta

6. Wymiana zamówionego towaru
Bez uszczerbku dla praw klienta będącego konsumentem w przypadku dostarczenia klientowi towaru zgodnego z umową klientowi przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny kolor lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu na poniższych zasadach:
-  Koszty przesyłki w obie strony ponosi kupujący
-  Koszt wysyłki wymienionego towaru wynosi 17 zł.
-  W przypadku wymian dokonywanych za granicę, koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego klienta.
-  Paczki wysyłane na koszt adresata lub za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep Paczki Sklep
-  W razie odstąpienia od umowy, to, co strony świadczyły, ulega wymianie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu
-  Towar zostanie wymieniony na nowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

Adres do zwrotu:
Sklepdziecka.com
ul. Hutnicza 1
42-263 Wrzosowa

7. Reklamacja zamówionego towaru
Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, jeśli istnieje taka możliwość, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu w którym znajdą się poniższe informacje (Imię i nazwisko, numer zamówienia), opis niezgodności towaru z umową, w tym przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach powstała niezgodność, datę zakupu,
Reklamacje można składać mailowo pod adresem biuro@sklepdziecka.com lub pisemnie na adres ul. Hutnicza 1, 42-263 Wrzosowa. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

8. Prywatność i bezpieczeństwo danych
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@sklepdziecka.com

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa Państwa danych znajda Państwo tutaj

9. Postanowienia końcowe
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LOVELY KIDS Konrad Wychowaniec a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy LOVELY KIDS Konrad Wychowaniec a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa LOVELY KIDS Konrad Wychowaniec
Sprawy nieuregulowane w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego


10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu regulamin sprzedaży oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu.

11. Opinie Ceneo
11.1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupęa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP:  527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

11.2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 7.
Sklepdziecka.com  Foteliki - Wózki Dziecięce - Akcesoria dla dzieci - najlepszy wybór w rozsądnej cenie